سرویس پشتیبانی خطوط تجاری سایر اپراتورها

اخبار

به اطلاع مشترکین محترم می رساند

سرویس “پشتیبانی از خطوط چند کاناله سایر اپراتورها” فعال شد.

با توجه به اینکه جهت استفاده از این نوع خطوط نیاز به زیرساخت خاص دیگری وجود دارد، هم اکنون ارائه این سرویس در سرویسهای دفتر سیار اول افزوده شده است.

جهت استفاده از این خدمات، در منوی تعرفه ها، بر روی سرویس “پشتیبانی خطوط تلفن سایر اپراتورها” کلیک نموده و در بخش پیکربندی، “خطوط تلفن چند کاناله” را انتخاب بفرمایید.

فهرست