قوانین و مقررات - دفتر سیار اول

شرایط سامانه های مرکز تماس ابری

 • به محض پذیرش عضویت شما در سایت دفتر سیار اول، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید
 • آموزشهای ویدئویی کامل نحوه استفاده آسان و کاربرپسند از سامانه مرکز تماس دانش بنیان (امکاناتی و مصرفی) در پنل کاربری پرتال مشتریان قرار گرفته است. همچنین استفاده مقدماتی عملیاتی، از راه دور بصورت رایگان آموزش داده خواهد شد.
 • در تمام سامانه های مرکز تماس، در صورت استفاده از VPN و همچنین از خارج کشور ایران، ارتباط با سامانه و استفاده از سرویسهای مخابراتی از طریق اینترنت امکانپذیر نخواهد بود.
 • در سامانه های مرکز تماس استاندارد و اختصاصی در صورت استفاده از سرویسهای ضبط و شنود مکالمات، مشترک ملزم به اعلام این مورد از پیش به مخاطب و همچنین متعهد به استفاده از سرویسها در جهت امور تجاری و کسب و کار خود بوده و هرگونه استفاده سوء از سرویسهای دفتر سیار اول جهت اهداف شخصی ممنوع و در صورت بروز مشکل، تمامی عواقب قانونی و مسئولیت کیفری و حقوقی و پاسخگویی به مراجع قضایی بر عهده مشترک خواهد بود.
 • در سامانه مرکز تماس اختصاصی، خدمات شامل صرفا نصب و فعالسازی مرکز تلفن برای یکبار و نهایتا تست عملکرد می باشد و پشتیبانی در قالب PaaS (پشتیبانی زیرساخت) می باشد. هرگونه پشتیبانی و انجام تنظیمات داخل پنل جهت استفاده سازمان بر عهده مشترک می باشد. در صورت نیاز به اینگونه پشتیبانی ها، لازم است سرویس خدمات پشتیبانی، جداگانه درخواست و تهیه شود.
 • در سامانه مرکز تماس اختصاصی، سرویس پشتیبانی افزوده در بند فوق بصورت Help Desk (پشتیبانی از راه دور) بوده و صرفا جهت استفاده از امکانات در پنل کاربری سامانه مرکز تماس عمومی مربوطه می باشد. در صورت نیاز به سایر پشتیبانی ها خارج از چارچوبهای اعلام شده فوق، لازم است حسب مورد درخواست خدمات جداگانه ثبت و مستلزم هزینه جداگانه خواهد بود.
 • در سامانه های مرکز تماس اختصاصی، با توجه به اینکه سرورها و زیرساختها بصورت مستقل و اختصاصی تحویل داده شده و این مرکز هیچگونه دخالتی در ارائه خدمات ندارد، تمامی مسئولیتها در هرنوع استفاده و سوء استفاده از امکانات و سرویسها و همچنین هرگونه پاسخگویی به مراجع قضایی بر عهده متقاضی خواهد بود.
 • در سامانه های مرکز تماس اختصاصی، در صورت عدم تمدید در سررسید، زیرساخت به مدت 6(شش) ماه به وضعیت تعلیق تغییر وضعیت خواهد داد. در صورت عدم تمدید و فعالسازی مجدد زیرساخت پس از دوره تعلیق، زیرساخت بصورت کامل جمع آوری شده و اپراتور، مسئولیتی در قبال حفظ اطلاعات موجود در زیرساخت نخواهد داشت. در صورت جمع آوری، راه اندازی مجدد زیرساخت، مستلزم طی مراحل فعالسازی از ابتدا و پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
 •  در صورت انصراف تا 7(هفت) روز از تاریخ تحویل هریک از سرویسها، کل وجه سفارش با کسر میزان 15%(پانزده درصد) بابت استهلاک راه اندازی، قابل استرداد خواهد بود. پس از گذشت زمان مذکور، کل هزینه راه اندازی غیر قابل استرداد خواهد بود. همچنین مبالغ اشتراک ماهانه پس از کسر یک ماه بر اساس نوع تعرفه ماهانه محاسبه و مابقی مسترد خواهد شد.
 • شرایط تغییر از هر نوع سامانه به سامانه های دیگر غیر از ارتقا در همان شاخه (امکاناتی- مصرفی- عمومی)، مطابق شرایط بند قبل خواهد بود.
 • در صورت عدم پرداخت صورتحساب در زمان سررسید و قطع شدن سرویس ناشی از عدم پرداخت، میزان 5% از مبلغ صورتحساب با حداقل مبلغ 100.000 ريال بابت هزینه قطع و راه اندازی مجدد سرویس به صورتحساب افزوده خواهد شد. در این شرایط، در “سامانه های مرکز تماس استاندارد”، تمام سوابق و محتویات موجود در صندوق صوتی و ضبط مکالمات بصورت خودکار پاک شده و در این مورد مسئولیتی بر عهده اپراتور نمی باشد.
 • تمامی سوابق گزارشات تماسها تا 12 ماه در سامانه ذخیره و پس از آن بصورت خودکار از پنل حذف خواهد شد.

شرایط خطوط تلفن ثابت ابری

 • خطوط تلفن رند عادی بصورت یکطرفه (ورودی) و صرفا فوروارد (مشابه دایورت) است. در صورت استفاده از سرویسهای ترانک یا مراکز تماس (سانترال)، از طریق اینترنت ADSL با آی پی استاتیک بر روی بستر اینترنت اپراتور بصورت یکطرفه (ورودی) قابل دسترس است.
 • خطوط تلفن رند برنزی بصورت دو طرفه و علاوه بر شرایط خطوط عادی، از طریق اینترنت ADSL با ای پی استاتیک بر روی بستر اینترنت اپراتور قابل دسترس است.
 • خطوط تلفن رند نقره ای بصورت دو طرفه و علاوه بر شرایط خطوط برنزی، از طریق اینترنت WIRELESS و TDLTE با ای پی استاتیک بر روی بستر اینترنت اپراتور قابل دسترس است. دسترسی به خط تلفن از طریق بستر اینترنت TDLTE و WIRELESS در خطوط مشمول، پس از ارسال “اصل تعهدنامه دفترخانه ای” به آدرس پستی اپراتور امکانپذیر خواهد بود. لازم به ذکر است اپراتور جهت تایید و ارائه این خدمات هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و یا حسب مورد مختار به مطالبه مدارک تکمیلی دیگری خواهد بود. در صورت عدم تحویل و تایید مدرک این بند، استفاده از خط اختصاص یافته، همانند خطوط برنزی امکانپذیر خواهد بود.
  تبصره: ارسال تصویر مدارک ذیل جایگزین مدارک بند فوق امکانپذیر خواهد بود:
  1- تصویر تعهدنامه بند فوق (دارای امضا و اثر انگشت اشخاص حقیقی و مهر و امضا بر روی سربرگ اشخاص حقوقی)
  2- تصویر مدارک مالکیت سیم کارت سرویس TDLTE صرفا به نام متقاضی
  3- تصویر مدارک مالکیت اینترنت WIRELESS صرفا به نام متقاضی
 • خطوط تلفن رند طلایی و پلاتین بصورت دو طرفه از طریق انواع اینترنت اپراتور و بدون ای پی استاتیک قابل دسترس است. دسترسی به خط تلفن از طریق انواع بستر اینترنت در خطوط مشمول، پس از ارسال 1- اصل تعهدنامه دفترخانه ای 2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه با حداکثر 3 ماه از تاریخ صدور (اشخاص حقیقی) به آدرس پستی اپراتور امکانپذیر خواهد بود. لازم به ذکر است اپراتور جهت تایید و ارائه این خدمات هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و یا حسب مورد مختار به مطالبه مدارک تکمیلی دیگری خواهد بود. در صورت عدم تحویل و تایید مدرک این بند، استفاده از خط اختصاص یافته، همانند خطوط برنزی امکانپذیر خواهد بود.
 • در صورت استفاده از VPN و همچنین از خارج کشور ایران، ارتباط با سامانه و استفاده از سرویسهای مخابراتی از طریق اینترنت امکانپذیر نخواهد بود.
 • در صورت انصراف تا 7(هفت) روز از تاریخ تحویل هریک از سرویسها، کل وجه سفارش با کسر میزان 15%(پانزده درصد) بابت استهلاک راه اندازی، قابل استرداد خواهد بود. پس از گذشت زمان مذکور، کل هزینه راه اندازی غیر قابل استرداد خواهد بود. همچنین مبالغ اشتراک ماهانه پس از کسر یک ماه بر اساس نوع تعرفه ماهانه محاسبه و مابقی مسترد خواهد شد.
 • در صورت عدم پرداخت صورتحساب در زمان سررسید و قطع شدن سرویس ناشی از عدم پرداخت، میزان 5% از مبلغ صورتحساب با حداقل مبلغ 100.000 ريال بابت هزینه قطع و راه اندازی مجدد سرویس به صورتحساب افزوده خواهد شد.
 •  اتصال اینترنتی به خطوط مشمول بدون سامانه مرکز تماس، با تعداد یک دستگاه تلفن امکانپذیر است. در نتیجه اتصال چند دستگاه از طریق اینترنت به خط تلفن، مستلزم تهیه سرویس سانترال (مرکز تماس) خواهد بود.
 • هرگونه واگذاری خطوط و لینک ها و مدارات ارتباطی و خدمات ارائه شده به غیر خارج از روال توسط دفتر سیار اول، همچنین توزیع تمام یا بخشی از آنها بصورت عمومی به سایرین، به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترکین صرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و یا کارمندان خود می باشند.
 • ایجاد تماسهای متناوب بمبارانی از طریق اتصال سیستمهای تماس گیر اتوماتیک متفرقه و… خارج از سرویسهای دفتر سیار اول به خطوط ممنوع و در صورت مشاهده ایجاد این نوع تماسها، خط تلفن مربوطه تعلیق و فعالسازی مجدد آن منوط به اخذ تعهدنامه و تایید مجدد اپراتور خواهد بود. در صورت تکرار، شماره مربوطه بصورت دائم قطع و بدون هرگونه عودت وجهی سلب امتیاز خواهد شد.
 • در صورت عدم پرداخت آبونمان خط تلفن تا مدت 6 (شش) ماه، اپراتور مختار به سلب امتیاز خط تلفن خواهد بود.
 • تمامی سوابق گزارشات تماسها تا 12 ماه در سامانه ذخیره و پس از آن بصورت خودکار از پنل حذف خواهد شد.
مدارک لازم
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی تعیین سمت شخص حقوقی
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی تعیین آدرس
 • تصویر/اسکن رنگی تعهدنامه نامه با متن مندرج در لینک زیر بر روی سربرگ رسمی شرکت به همراه مهر رسمی و امضا مدیر عامل قانونی مطابق با آخرین روزنامه رسمی
شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت ابری
 •  سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست ۱۸ سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه، درخواست تلفن قبل از ۱۸ سالگی نیز بلامانع است.• درخواست تلفن برای اشخاص صغیر، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم) امکان پذیر است.• درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است.• اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد، می توانند تقاضای تلفن نمایند.• تقاضای تلفن به صورت مشاع (افراد خارج سازمانی و متفرقه) ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.

شرایط سرویس خطوط تلفن سایر اپراتور ها

 • در صورت استفاده از VPN و همچنین از خارج کشور ایران، ارتباط با سامانه و استفاده از سرویسهای مخابراتی از طریق اینترنت امکانپذیر نخواهد بود.
  دسترسی به خطوط تلفن از طریق انواع بسترهای اینترنتی امکانپذیر خواهد بود.
 • در صورت انصراف تا 7(هفت) روز از تاریخ تحویل هریک از سرویسها، کل وجه سفارش با کسر میزان 15%(پانزده درصد) بابت استهلاک راه اندازی، قابل استرداد خواهد بود. پس از گذشت زمان مذکور، کل هزینه راه اندازی غیر قابل استرداد خواهد بود. همچنین مبالغ اشتراک ماهانه پس از کسر یک ماه بر اساس نوع تعرفه ماهانه محاسبه و مابقی مسترد خواهد شد.
 • در صورت عدم پرداخت صورتحساب در زمان سررسید و قطع شدن سرویس ناشی از عدم پرداخت، میزان 5% از مبلغ صورتحساب با حداقل مبلغ 100.000 ريال بابت هزینه قطع و راه اندازی مجدد سرویس به صورتحساب افزوده خواهد شد.
 • در صورت سفارش این خدمت بدون سامانه مرکز تماس، مشترک امکان اتصال با تعداد یک دستگاه تلفن بصورت مستقیم به خط تلفن خود را خواهد داشت. در نتیجه استفاده همزمان با چند دستگاه تلفن امکانپذیر نخواهد بود.
 • تمامی سوابق گزارشات تماسها تا 12 ماه در سامانه ذخیره و پس از آن بصورت خودکار از پنل حذف خواهد شد.
مدارک لازم
 • گواهی مالکیت خط تلفن مربوطه متعلق به متقاضی.
 • تصویر/اسکن رنگی کارت ملی هوشمند متقاضی (در صورت مالکیت خط تلفن به نام شخص حقیقی) (در صورت عدم وجود کارت ملی هوشمند، تصویر کارت ملی قدیم + تصویر شناسنامه متقاضی الزامی است)
 • تصویر معرفی نامه نماینده در سربرگ به همراه مهر و امضای مدیر عامل و یا صاحب امضای مجاز تعهد آور (در صورت مالکیت خط تلفن به نام شخص حقوقی)
فهرست