02174391000 و 02191303079

پرتال مشتریان 

ساعات اداری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
تیکتینگ پشتیبانی 24/7

تعرفه ها

خط تلفن ثابت ابری استیجاری
ردیف مدت قرارداد تعرفه ماهیانه مبلغ کل
1 رند معمولی 16600 تومان 16600 تومان
2 رند برنزی 41600 تومان 41600 تومان
3 رند نقره ای 166600 تومان 166600 تومان
4 رند طلایی 320000 تومان 320000 تومان
5 رند پلاتین 2000000 تومان 2000000 تومان
سامانه مرکز تماس ابري مصرفی (پرداخت بر حسب میزان استفاده) - پکیج پایه
ردیف مدت قرارداد تعرفه ماهیانه مبلغ کل
1 1 ماهه (هر دقیقه 83 تومان) 13800 تومان 13800 تومان
2 6 ماهه (هر دقیقه 83 تومان ) 12333 تومان 74000 تومان
3 1 ساله (هر دقیقه 83 تومان) 11666 تومان 140000 تومان
سامانه مرکز تماس ابري مصرفی (پرداخت بر حسب میزان استفاده) - پکیج استاندارد
ردیف مدت قرارداد تعرفه ماهیانه مبلغ کل
1 1 ماهه (هر دقیقه 83 تومان) 23000 تومان 23000 تومان
2 6 ماهه (هر دقیقه 83 تومان) 20666 تومان 124000 تومان
3 1 ساله (هر دقیقه 83 تومان) 19500 تومان 234000 تومان
سامانه مرکز تماس ابري امکاناتی (استفاده نامحدود) - پکیج پایه
ردیف مدت قرارداد تعرفه ماهیانه مبلغ کل
1 1 ماهه + 360 هزار تومان هزینه راه اندازی اولیه 69000 تومان 429000 تومان
2 6ماهه + 360 هزار تومان هزینه راه اندازی اولیه 62000 تومان 732000 تومان
3 1 ساله + 360 هزار تومان هزینه راه اندازی اولیه 58650 تومان 1063800 تومان
سامانه مرکز تماس ابري امکاناتی (استفاده نامحدود) - پکیج استاندارد
ردیف مدت قرارداد تعرفه ماهیانه مبلغ کل
1 1 ماهه + 480 هزار تومان هزینه راه اندازی اولیه 119000 تومان 599000 تومان
2 6ماهه + 480 هزار تومان هزینه راه اندازی اولیه 107000 تومان 1122000 تومان
3 1 ساله + 480 هزار تومان هزینه راه اندازی اولیه 101150 تومان 169380 تومان
سامانه مرکز تماس ابری عمومی (مستقل - در زیر ساخت مرکز)
ردیف مدت قرارداد تعرفه ماهیانه مبلغ کل
1 1 ماهه + 1100000 تومان هزینه راه اندازی اولیه 200000 تومان 1300000 تومان
2 6 ماهه + 1100000 تومان هزینه راه اندازی اولیه 180000 تومان 2180000 تومان
3 1 ساله + 1100000 تومان هزینه راه اندازی اولیه 166666 تومان 3100000 تومان