مرکز تماس ( مرکز تلفن یا کال سنتر ) چیست؟

مرکز تماس ( مرکز تلفن یا کال سنتر) چیست؟ امروزه با توجه به گسترش کسب و کارها و تمرکز سازمانها به ارتباط موثرتر و مناسب تر با مخاطبین خود، این…

همه چیز ابری شد!

مشترکین محترم سرویسهای مخابراتی و سامانه های مرکز تماس امکاناتی و مصرفی به اطلاع می رساند در تاریخ 99/06/07، زیرساختهای مخابراتی مرکز ارتقاء یافت. در نتیجه پس از زمان فوق،…
فهرست