سرویس تماس گیر خودکار

شناخت نیازهای مشتریان

شناخت نیاز مشتریان سازمان‌ها برای تضمین بقا و حفظ منافع خود، همواره در پی تداوم مراجعات مشتریان و افزایش تعداد آنها هستند. افزایش مراجعات افراد به یک سازمان به عنوان…

خدمات تماس گیر خودکار راه اندازی شد

همراهان گرامی به اطلاع می رساند خدمات جدید دفتر سیار اول با نام “سرویس تماس گیر خودکار”، از تاریخ 99/07/30 راه اندازی شده و آماده بهره برداری می باشد. سیستم…
فهرست