مرکز تماس ( مرکز تلفن یا کال سنتر ) چیست؟

مرکز تماس ( مرکز تلفن یا کال سنتر) چیست؟ امروزه با توجه به گسترش کسب و کارها و تمرکز سازمانها به ارتباط موثرتر و مناسب تر با مخاطبین خود، این…
فهرست