تلفن ثابت

ارتقاء زیرساختهای پشتیبانی خطوط آسیاتک و لایزر

گامی دیگر در پایداری سرویس… مشترکین محترم سرویسهای پشتیبانی خطوط تلفن سایر اپراتورها که از خطوط شرکتهای آسیاتک و لایزر استفاده می نمایند، به اطلاع می رساند زیرساختهای مربوط به…
فهرست