تلفن ثابت اینترنتی

توسعه امکانات و تغییر تعرفه

امکانات سامانه ها توسعه یافت! با افتخار به اطلاع می رساند طی دوره 3 ماه گذشته بر اساس اولویت بندی در میزان درخواست مشترکین محترم، قابلیتهای بسیار متنوع و کاربردی…

ارتقاء زیرساختهای پشتیبانی خطوط آسیاتک و لایزر

گامی دیگر در پایداری سرویس… مشترکین محترم سرویسهای پشتیبانی خطوط تلفن سایر اپراتورها که از خطوط شرکتهای آسیاتک و لایزر استفاده می نمایند، به اطلاع می رساند زیرساختهای مربوط به…
فهرست