سامانه دانش بنیان مرکز تماس ابری مصرفی - پکیج استاندارد

سامانه دانش بنیان مرکز تماس ابری مصرفی - پکیج استاندارد

پرداخت بر حسب میزان استفاده (دقیقه ای 83 تومان)
• تمام خدمات بسته پایه به همراه خدمات زیر:
• ضبط مکالمات (5g)(به زودی)
• تلفن گویا: 2 لایه
• گروه تماس: 3 لایه
• صف تماس: 3 لایه
•تعداد کاربر (داخلی): 5
• ارسال و دریافت فکس(به زودی)
• تنظیمات سطح دسترسی کاربران
• صندوق صوتی (voice mail) (به زودی)

شروع از مبلغ 23.000 تومان آبونمان ماهانه
سفارش دهید

جهت تست، با بخش فروش تماس و یا جهت دریافت لینک سرویس آزمایشی اینجا کلیک کنید.