افزایش توان خطوط تجاری سرشماره 7 - دفتر سیار اول

افزایش توان خطوط تجاری سرشماره 7

اخبار

مشترکین محترم خطوط تلفن تجاری سرشماره 7

با توجه به افزایش ترافیک ناگهانی خطوط تلفن سرشماره های 7 در برخی از ساعات روز، توان زیرساختهای مربوط به این خطوط به میزان 4 برابر افزایش یافت.

طی مانیتورینگ زیرساختها، افزایش موجهای ناگهانی ارتباطات در ساعات پیک مشاهده شد که جهت پیشگیری از هرگونه اختلال احتمالی، این ارتقا انجام یافت.

پیشگیری، پایداری، کیفیت، نظم و شفافیت در ایجاد آسودگی خیال و عدم دغدغه در استفاده از سرویسها، سنگ بنای اصلی دفتر سیار اول است.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
سرویس پشتیبانی خطوط تجاری سایر اپراتورها
نوشتهٔ بعدی
طرح تخفیف مشترکین دارای وب سایت

پست های مرتبط

فهرست