ارتقاء زیرساختهای پشتیبانی خطوط آسیاتک و لایزر

اخبار

گامی دیگر در پایداری سرویس…

مشترکین محترم سرویسهای پشتیبانی خطوط تلفن سایر اپراتورها که از خطوط شرکتهای آسیاتک و لایزر استفاده می نمایند، به اطلاع می رساند زیرساختهای مربوط به این سرویسها ارتقاء و در نتیجه پایداری و کیفیت مکالمات افزایش قابل توجه یافته است.

از آنجا که پایداری و کیفیت بالا در مکالمه با زیرساختهای دفتر سیار اول، مهمترین تعهد این شرکت است، در جهت پایبندی به آن در هیچگونه اقدامی تامل نخواهد شد.

 

یک راه حل، یک تکامل

, ,
نوشتهٔ پیشین
مصاحبه با روزنامه جام جم
نوشتهٔ بعدی
توسعه امکانات و تغییر تعرفه

پست های مرتبط

فهرست