02174391000 و 02191303079

پرتال مشتریان 

ساعات اداری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
تیکتینگ پشتیبانی 24/7

تغییر واحد پولی از ريال به تومان

 تغییر واحد پولی از ريال به تومان

تغییر واحد پولی از ريال به تومان

لازم به ذکر است تمام سوابق فاکتورهای پرداخت شده و تراکشنهای مالی در پنل کاربری مشترکین که تا پیش از سال 99 نمایش داده شده اند، همچنان بصورت ريالی بوده و از آغاز سال 99 بصورت تومان لحاظ می گردد. لذا سوابق مالی تا پیش از تاریخ مذکور، با لحاظ یک رقم اعشار، بصورت تومان معتبر می باشند.