02174391000 و 02191303079

پرتال مشتریان 

ساعات اداری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
تیکتینگ پشتیبانی 24/7

دفتر سیار اول دانش بنیان شد!

دفتر سیار اول دانش بنیان شد!

دفتر سیار اول دانش بنیان شد!

اینجا همه چیز بهتر است ، دفتر سیار اول  موفق به کسب گواهی دانش بنیان شد. با توجه به اینکه کاربرد و امکانات سامانه مرکز تماس در ایران بی سابقه است و مطابق با مقررات کشور ایران نیز سازگار شده است ...