شناخت نیازهای مشتریان

شناخت نیاز مشتریان سازمان‌ها برای تضمین بقا و حفظ منافع خود، همواره در پی تداوم مراجعات مشتریان و افزایش تعداد آنها هستند. افزایش مراجعات افراد به یک سازمان به عنوان…

مرکز تماس ( مرکز تلفن یا کال سنتر ) چیست؟

مرکز تماس ( مرکز تلفن یا کال سنتر) چیست؟ امروزه با توجه به گسترش کسب و کارها و تمرکز سازمانها به ارتباط موثرتر و مناسب تر با مخاطبین خود، این…
فهرست