1 ساعت پشتیبانی رایگان مرکز تماس عمومی.

به اطلاع مشترکین/ متقاضیان محترم سامانه های مرکز تماس عمومی می رساند، با توجه به گستردگی امکانات و فضای سامانه های مرکز تماس عمومی، جهت حمایت و کمک اولیه به…

نیازسنجی آنلاین راه اندازی شد!

مشترکین محترم و همراهان عزیز دفتر سیار اول به اطلاع می رساند پرسشنامه آنلاین نیازسنجی، در سایت دفتر سیار اول راه اندازی و آماده استفاده می باشد. با توجه به…

خدمات تماس گیر خودکار راه اندازی شد

همراهان گرامی به اطلاع می رساند خدمات جدید دفتر سیار اول با نام “سرویس تماس گیر خودکار”، از تاریخ 99/07/30 راه اندازی شده و آماده بهره برداری می باشد. سیستم…
فهرست