سرویس پشتیبانی خطوط تجاری سایر اپراتورها

به اطلاع مشترکین محترم می رساند سرویس “پشتیبانی از خطوط چند کاناله سایر اپراتورها” فعال شد. با توجه به اینکه جهت استفاده از این نوع خطوط نیاز به زیرساخت خاص…

توسعه امکانات و تغییر تعرفه

امکانات سامانه ها توسعه یافت! با افتخار به اطلاع می رساند طی دوره 3 ماه گذشته بر اساس اولویت بندی در میزان درخواست مشترکین محترم، قابلیتهای بسیار متنوع و کاربردی…

ارتقاء زیرساختهای پشتیبانی خطوط آسیاتک و لایزر

گامی دیگر در پایداری سرویس… مشترکین محترم سرویسهای پشتیبانی خطوط تلفن سایر اپراتورها که از خطوط شرکتهای آسیاتک و لایزر استفاده می نمایند، به اطلاع می رساند زیرساختهای مربوط به…

1 ساعت پشتیبانی رایگان مرکز تماس عمومی.

به اطلاع مشترکین/ متقاضیان محترم سامانه های مرکز تماس عمومی می رساند، با توجه به گستردگی امکانات و فضای سامانه های مرکز تماس عمومی، جهت حمایت و کمک اولیه به…
فهرست