ارسال شده توسط admin

1 ساعت پشتیبانی رایگان مرکز تماس عمومی.

به اطلاع مشترکین/ متقاضیان محترم سامانه های مرکز تماس عمومی می رساند، با توجه به گستردگی امکانات و فضای سامانه های مرکز تماس عمومی، جهت حمایت و کمک اولیه به…

نیازسنجی آنلاین راه اندازی شد!

مشترکین محترم و همراهان عزیز دفتر سیار اول به اطلاع می رساند پرسشنامه آنلاین نیازسنجی، در سایت دفتر سیار اول راه اندازی و آماده استفاده می باشد. با توجه به…

شناخت نیازهای مشتریان

شناخت نیاز مشتریان سازمان‌ها برای تضمین بقا و حفظ منافع خود، همواره در پی تداوم مراجعات مشتریان و افزایش تعداد آنها هستند. افزایش مراجعات افراد به یک سازمان به عنوان…
فهرست