1 ساعت پشتیبانی رایگان مرکز تماس عمومی.

اخبار

به اطلاع مشترکین/ متقاضیان محترم سامانه های مرکز تماس عمومی می رساند، با توجه به گستردگی امکانات و فضای سامانه های مرکز تماس عمومی، جهت حمایت و کمک اولیه به مشترکین این نوع سامانه، مدت 1 ساعت پشتیبانی رایگان و برای 1 بار ویژه این بخش از سرویس گیرندگان بصورت HELP DESK (از راه دور) در نظر گرفته شد.

قابل توجه است، این پشتیبانی صرفا تا 1(یک) ماه اول از فعالسازی سامانه مرکز تماس عمومی قابل استفاده بوده و پس از آن، اعتبار پشتیبانی رایگان غیر فعال خواهد شد.

در حال حاضر این پشتیبانی شامل تمام بخشهای زیرساختی و غیر ساختی سامانه های مرکز تماس عمومی خواهد بود.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
نیازسنجی آنلاین راه اندازی شد!
نوشتهٔ بعدی
شارژ اعتبار مرکز تماس و خطوط استیجاری لحظه ای شد!

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست