پرداخت خودکار فاکتور از موجودی

اخبار

به اطلاع می رساند از تاریخ 16 بهمن 99، آن دسته از مشترکین محترم که دارای موجودی در اعتبار پنل خود می باشند، در تاریخ سررسید تمدید سرویسها، به شرط کافی بودن میزان موجودی، سیستم بصورت خودکار از موجودی اعتبار ایشان برداشت و صورتحسابهای تمدید را پرداخت خواهد نمود.

فهرست