شارژ اعتبار مرکز تماس و خطوط استیجاری لحظه ای شد!

اخبار

به اطلاع مشترکین مراکز تماس مصرفی و خطوط تلفن استیجاری می رساند، از تاریخ 16 بهمن ماه 99 افزایش شارژ خط تلفن و سامانه مرکز تماس مصرفی، لحظه ای شد.

بنابراین، در هر لحظه از شبانه روز، پس از انجام شارژ، موجودی همان لحظه در سامانه افزایش یافته و نیازی به تایید دستی از طرف کارکنان اپراتور نخواهد بود.

فهرست