دورکاری در کسب و کارها (قسمت دوم)

مقالات

قسمت دوم

دور کاری در چه مشاغلی مناسب است؟

دور کاری در بیشتر مشاغل که نیاز به حضور فیزیکی نباشد مناسب است.
در اموری که بتوان سرجمع هزینه بالاسری های سازمان را کاهش داد.
در اموری که بتوان سرویس های مورد نیاز مشتریان را در خارج از ساعات اداری تامین کرد.
در اموری که بتوان ارتباط نزدیکتری با مشتری برقرار نمود و آن را ارتقاء بخشید.
در اموری که بتوان جریان کار سازمان را در ساعات پیک تسهیل و عادی کرد.
در اموری که بتوان مردم را جذب کرد و ترس آن ها را از اینکه حرفه ای نیستند کم نمود.

در شهرهایی که جمعیت، ترافیک و آلودگی زیادی دارند.

مشخصه های فردی که برای دورکار مناسب است

مستقل، مسئولیت پذیر و دلسوز
قادر به کار فردی بدون نظارت دائمی
با انگیزه فوق العاده برای دورکاری
قادر به مدیریت زمان در کار و مدیریت

به طور دائم توانمندی خود را افزایش داده و به نمایش بگذارد

در قسمت سوم خواهید خواند:
چرا دورکاری به نفع کسب و کارها است؟
بایدها و نبایدهای دورکاری

نوشتهٔ پیشین
دورکاری در کسب و کارها (قسمت اول)
نوشتهٔ بعدی
دورکاری در کسب و کارها (قسمت سوم)

پست های مرتبط

فهرست