با انتخاب یک پلن عالی هر روز خود را ساده تر کنید.

قیمت گذاری انعطاف پذیر، با توجه به شرایط و نیاز شما طراحی شده است.

نیازسنجی

سرویس آزمایشی

خط تلفن ثابت ابری

سامانه های مرکز تماس ابری

مقایسه پکیج های مرکز تماس ابری

پایه

استاندارد

عمومی

توزیع تماس
امکان تغییر پیام گویا
پنل مدیریت تحت وب
انتقال تماس (forwarding)
گزارش گیری
کنفرانس صوتی
تعداد تماس همزمان
لیست سیاه
تلفن گویا (IVR)
1
2 (قابل افزایش)
نا محدود
صف انتظار
2
3 (قابل افزایش)
نا محدود
گروه تماس
2
3 (قابل افزایش)
نا محدود
تعداد کاربر (داخلی)
3 (قابل افزایش)
5 (قابل افزایش)
نا محدود
ارتباط ما بین کاربران
پشتیبانی رایگان
تامین و مانیتورینگ امنیت زیرساخت
تنظیمات سطح دسترسی کاربران
ضبط مکالمات
به زودی
ارسال و دریافت فکس
به زودی
صندوق صوتی (voice mail)
به زودی
تلفن تحت وب
برنامه ریزی زمان بندی نوع عملکرد
گزارش گیری از ریز جزئیات
مانیتورینگ تماس ها
فهرست