اخبار - دفتر سیار اول

قابلیت اتصال CRM فعال شد!

به اطلاع مشترکین محترم می رساند، طی دوره توسعه های جدید، قابلیت اتصال نرم افزارهای CRM به سامانه مخابراتی دفتر سیار اول فعالسازی گردید. قابل ذکر است تمام CRMها با…

دعوت همکاران تجاری و غیرتجاری

به اطلاع می رساند با توجه به دریافت درخواستهای مکرر مخاطبان محترم در همکاری با اپراتور، دفتر سیار اول جهت توسعه بازار در سطح کشور، همکاران فعال می پذیرد. با…

طرح تخفیف مشترکین دارای وب سایت

به اطلاع مشترکین محترم می رساند طرح جدید تخفیف ویژه مشترکینی که دارای وب سایت اینترنتی می باشند راه اندازی شده است. از طریق این طرح، تمام مشترکین محترمی که…

افزایش توان خطوط تجاری سرشماره 7

مشترکین محترم خطوط تلفن تجاری سرشماره 7 با توجه به افزایش ترافیک ناگهانی خطوط تلفن سرشماره های 7 در برخی از ساعات روز، توان زیرساختهای مربوط به این خطوط به…

سرویس پشتیبانی خطوط تجاری سایر اپراتورها

به اطلاع مشترکین محترم می رساند سرویس “پشتیبانی از خطوط چند کاناله سایر اپراتورها” فعال شد. با توجه به اینکه جهت استفاده از این نوع خطوط نیاز به زیرساخت خاص…

توسعه امکانات و تغییر تعرفه

امکانات سامانه ها توسعه یافت! با افتخار به اطلاع می رساند طی دوره 3 ماه گذشته بر اساس اولویت بندی در میزان درخواست مشترکین محترم، قابلیتهای بسیار متنوع و کاربردی…

ارتقاء زیرساختهای پشتیبانی خطوط آسیاتک و لایزر

گامی دیگر در پایداری سرویس… مشترکین محترم سرویسهای پشتیبانی خطوط تلفن سایر اپراتورها که از خطوط شرکتهای آسیاتک و لایزر استفاده می نمایند، به اطلاع می رساند زیرساختهای مربوط به…
فهرست